Kosten

Kosten

Onze uurprijs is voor 2019 vastgesteld voor de dagopvang op € 8,02. Dit is inclusief luiers voor baby’s en maaltijden voor kinderen vanaf 1 jaar oud.
Voor het peuterarrangement is de uurprijs vastgesteld op € 7,13.
Voor de BSO is de uurprijs vastgesteld op € 6,89 in schoolweken en op € 6,95 in vakanties en op schoolvrije dagen.
Deze tarieven worden volledig vergoed door de belastingdienst.

Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaald, is afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen.

Voor meer informatie over de kosten, de openingstijden en mogelijkheden van bijvoorbeeld flexibele opvang, de tussenschoolse opvang of vankantieopvang verwijzen wij u graag naar de volgende bijlage.

Kosten

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.