Nieuws

Samenwerking

18-12-2018

Door nu samen te gaan werken kunnen we met onze organisatie ons professionaliseren op het gebied van ‘management en administratie’. Daardoor wordt de dienstverlening verbeterd en kunnen onze pedagogisch medewerkers zich maximaal concentreren op hun taak: het begeleiden van uw kind.

De naam verandert: Leef Kind.
Het beleid wordt samengevoegd.
Het doel blijft hetzelfde: we willen kinderen uit laten groeien tot zelfstandige, mondige mensen die klaar zijn voor de maatschappij van morgen.

Opvangen, volgen, versterken

Nieuws

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.