Peuterarrangement

Peuterarrangement

Stichting Kinderopvang Roerstreek heeft met ingang van 1 januari 2013 haar diensten uitgebreid met Peuterarrangementen. Deze worden in al onze kindercentra in de ochtenduren aangeboden.

De peuterarrangementen zijn gedurende 3,5 uur per dag, van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Brengtijd is vanaf 8.30 uur tot 8.45 uur, dan start het dagprogramma. U kunt uw kind weer halen tussen 11.45 uur en 12.00 uur.

Voor drank, fruit en tussendoortjes zorgt Stichting Kinderopvang Roerstreek. Heeft u kind in verband met b.v. allergie aangepaste voeding nodig, zorgt u als ouder/verzorger hier zelf voor.

Peuterarrangement 1

 • Voor kinderen waarvan beide ouders werken en/of studeren of voor kinderen uit een één- oudergezin waarvan de ouder werkt en/of studeert die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (u valt onder de Wet Kinderopvang).
 • De kinderen kunnen twee tot vijf ochtenden per week komen.
 • De maandelijkse ouderbijdrage is voor de opvang van 40 weken evenredig verdeeld over 12 maanden, is inkomensafhankelijk en wordt geregeld via de Wet Kinderopvang.
 • Tijdens feestdagen, schoolvakanties en schoolvrije dagen van de basisschool in het kerkdorp gesloten.
 • U kunt op www.toeslagen.nl kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Peuterarrangement 2

 • Voor kinderen van wie géén of één van de ouders werkt en/of studeert.
 • Voor deze kinderen is er een reguliere opvangplaats van twee ochtenden per week.
 • De ouderbijdrage is vastgesteld aan de hand van de subsidieverordening van Gemeente Roerdalen.
 • Tijdens feestdagen, schoolvakanties en schoolvrije dagen van de basisschool in het kerkdrop gesloten.
 • De maandelijkse ouderbijdrage is voor de opvang van 40 weken evenredig verdeeld over 12 maanden.
 • Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente Roerdalen.
 • De kinderen starten op de eerste van de maand.
 • Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in te vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen. Deze vindt u bij inschrijven en bij onze downloads.

Peuterarrangement 3

 • Voor kinderen bij wie sprake is van een VVE-indicatie. VVE staat voor Voor-, en Vroegschoolse Educatie.
 • Voor deze plaats komt u alleen in aanmerking als u een indicatie heeft van de JGZ Roerdalen.
 • Voor deze kinderen is er een VVE-plaats van 3 dagdelen per week.
 • Tijdens feestdagen, schoolvakanties en schoolvrije dagen van de basisschool in het kerkdrop gesloten.
 • Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente Roerdalen.
 • De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de criteria uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. De ouderbijdrage is voor de opvang van 40 weken evenredig verdeeld over 12 maanden en vastgesteld:
  Peuterarrangement 3 WK:
  Voor kinderen waarvan beide ouders werken en/of studeren of voor kinderen uit één-oudergezin waarvan de ouder werkt en/of studeert oftewel in aanmerking komen/komt voor de kinderopvangtoeslag betalen de uurprijs en kunnen deze terugvorderen via de belasting. 
  Peuterarrangement 3:
  Voor kinderen van wie géén of één van de ouders werkt en/of studeert:die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. U betaalt een ouderbijdrage die is vastgesteld aan de hand van de subsidieverordening van Gemeente Roerdalen. De kinderen starten op de eerste van de maand. Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in te vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen. Deze vindt u bij inschrijven en bij onze downloads

Belangstelling?

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op om een keertje te gaan kijken bij Stichting Kinderopvang Roerstreek!

Peuterarrangement

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.