Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds

Start project "Op weg naar een financieel gezonde en stabiele organisatie, die duurzaam is ingericht voor de toekomst".

Stichting Kinderopvang Roerstreek heeft subsidie aangevraagd uit het Europees Sociaal Fond. Mede door het ontvangen van deze Europese subsidie is het project "Op weg naar een financieel, gezonde en stabiele organisatie die duurzaam is ingericht voor de toekomst" opgestart.

Onze organisatie wordt in dit project begeleid door Koenen en Co uit Roermond. Eind maart 2016 is hun rapportage afgerond en zullen intern een aantal zaken worden geherstructureerd.

 

Europees Sociaal Fonds

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.