Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

Kinderen verdienen een gezonde start. Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang is dan ook een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven, waarbij ze genoeg bewegen, gezond eten en voldoende rusten en slapen. En waar kinderen opgroeien in een omgeving met warmte en geborgenheid, dat hen voldoende uitdaging biedt en pedagogisch medewerkers het gezonde voorbeeld geven.

De gezondheid van jonge kinderen bevorderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. (On)gezonde gewoontes en gebruiken worden voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Uit onderzoek blijkt dat ongezond gedrag op jonge leeftijd ook op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kan leiden. Bovendien hebben gezonde mensen over het algemeen een betere kwaliteit van leven. Ze kunnen langer en beter participeren in de maatschappij (Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij, 2011). Het aanleren van gezond gedrag kan dan ook het beste zo jong mogelijk beginnen.

“Structurele aandacht op jonge leeftijd vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere gezondheid als kind én volwassene”.

Als Gezonde Kinderopvangorganisatie kiezen we voor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen we een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook geven we het goede voorbeeld aan kinderen en ouders. Te denken valt aan thema’s als voeding, bewegen en groen. Dit alles staat centraal in onze kindercentra.

Wilt u als ouder ons voedingsbeleid inzien? U kunt zich links boven op onze website registreren. Na verificatie heeft u toegang tot diverse documenten zoals bijvoorbeeld ons pedagogisch beleid en het voedingsbeleid.

Gezonde Kinderopvang

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.