Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

Stichting Kinderopvang Roerstreek is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang. Dit is de fusie-organisatie waarin MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn opgegaan. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche. Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang 

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.