Klachten

Klachten

Stichting Kinderopvang Roerstreek staat voor goede en deskundige kinderopvang. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Signalen, kritiek of klachten worden te allen tijde serieus genomen. Er wordt door de ontvanger een signaalformulier ingevuld. Klachten worden volgens de interne klachtenregeling behandeld.

Met ingang van 1 januari 2016 is er één landelijke geschillencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met een medewerker of met de Raad van Bestuur. Komen ze er niet uit, dan kunnen ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie, volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. Indien ouder en kinderopvangorganisatie er onderling niet uit komen, kan een geschil met ingang van 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Registratieovereenkomst Geschillencommissie
Registratieverklaring Geschillencommissie

Openbaar Jaarverslag Klachten 2015
Klachtenvrij 2015
Klachtenvrij oudercommissie 2015 

Openbaar Jaarverslag Klachten 2014
Klachtenvrij 2014
Klachtenvrij oudercommisssie 2014
Poster Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

Openbaar Jaarverslag Klachten 2013
Klachtenvrij 2013 SKK
Klachtenvrij Oudercommissie 2013 SKK

Openbaar Jaarverslag Klachten 2012
Klachtenvrij 2012 SKK
Klachtenvrij Oudercommissie 2012 SKK

Openbaar Jaarverslag Klachten 2011
Klachtenvrij 2011 SKK
Klachtenvrij Oudercommissie 2011 SKK

Klachten

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.