Themagericht werken

Themagericht werken

In onze kindercentra wordt gewerkt aan de hand van een thema dat zes weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind op gevarieerde wijze aan bod. De thema's die gekozen worden, sluiten aan bij de belevingswereld van het kind; dat wat het kind ons laat zien. Elk kind is uniek en ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en mag er zijn zoals het is. Het kind ons instrument. Dat wat het aangeeft, is waar wij mee werken. Verschillen in interesses, mogelijkheden en ontwikkeling mogen er zijn en zijn er ook. 
Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema's concreet gestalte krijgen. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. Dit alles is gericht op de nieuwsgier en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vorm gegeven worden door pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers hebben ook hier een voorbeeldfunctie en zullen gepast en actief deelnemen aan de activiteiten.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord/op de deur van de groep. Tevens ontvangen ouders een e-mail. Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hier op in, nemen initiatieven en stimuleren.
Ouderparticipatie in deze wordt zeer gewaardeerd en wordt bevorderd door ouders te betrekken bij en te kennen in het thema en de activiteiten.

Taal en voorlezen is een belangrijk onderdeel van elk thema. Wij besteden ieder jaar ook aandacht aan de nationale voorleesdagen. Ieder jaar nodigen we iemand uit om te komen voorlzen. In 2014 hadden wij de eer dat Burgemeester Monique de Boer onze kinderen kwam voorlezen.

Themagericht werken

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.