Inspectierapporten door de GGD

Inspectierapporten door de GGD

De Wet Kinderopvang regelt dat alle geregistreerde kindercentra 1 keer per jaar geïnspecteerd dienen te worden. In de Wet en de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang zijn de eisen voor kwaliteit vastgelegd. De inspecties worden uitgevoerd door de GGD regio Noord- en Midden Limburg.

De GGD controleert tijdens een inspectie of de kwaliteitseisen worden nageleefd door de kinderopvanginstelling. Van iedere inspectie maakt de GGD een rapport. Dit wordt naar het kindercentrum en naar de gemeente gestuurd. De rapporten zijn openbaar. 
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u een link naar de inspectierapporten. Tevens zijn deze voor ouders op lokatie ter inzage beschikbaar. Ook andere informatie met betrekking tot dit onderwerp kunt u op de site van de GGD terugvinden. 

 

Inspectierapporten door de GGD

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.