Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Een VVE-peuter is een kind met een geïndiceerde achterstand of risico op achterstand in de Nederlandse taal. De indicatie vindt door het consultatiebureau van GGD/JGZ plaats op basis van door het college vastgestelde criteria en aan de hand van de subsidieverordening peuterprogramma gemeente Roerdalen 2014.

Hieronder vindt U het VVE-beleid van Stichting Kinderopvang Roerstreek.

VVE-beleid Stichting Kinderopvang Roerstreek

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.