Oudercommissie

Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Stichting kinderopvang Roerstreek heeft een actieve en betrokken Oudercommissie. In deze Oudercommissie kunnen ouders de belangenbehartiging van alle andere ouders vorm geven.

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en een centrale oudercommissie. De huidige oudercommissie heeft onder de huidige ouders onderzocht of er belangstelling voor of behoefte is aan een oudercommissie per vestiging. Dit blijkt niet het geval.

De Wet kinderopvang geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten en stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Wilt u over dit onderwerp meer informatie klik dan op de desbetreffende button om er naartoe te surfen.

Tevens verwijzen wij u naar de websites van de Geschillencommissie Kinderopvang en de Belangenverening van ouders in de kinderopvang (Boink). 

Heeft u interesse voor deelname aan de oudercommissie kunt u contact met ons opnemen of met de oudercommissie: ocroerstreek@gmail.com

Oudercommissie

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.