Herkenbosch - Kindercentrum 't Muuske

Herkenbosch - Kindercentrum 't Muuske

Dagopvang de Mickey's en de Minnies, peuterarrangement Ieniemienie (LRKP: 535756938)
Buitenschoolse opvang 't Moeze neske (LRKP: 164636262)


Telefoon: 0475 - 52 03 93
Adres: Sportlaan 36, 6075 EV Herkenbosch


In 1990 opende kindercentrum 't Muuske haar deuren. 16 Jaar later verhuisde het kindercentrum naar Brede School de Berensprong; school, sporthal, dagopvang en buitenschoolse opvang in één gebouw.

Aan de rand van het dorp wordt opvang aangeboden aan kinderen in kleurrijke lokalen die op elkaar afgestemd zijn en zo gecreëerd zijn dat zij de spanning uit een ruimte halen. Het creatieve team draagt zorg voor de aankleding van de lokatie, zowel binnen als buiten.

De kindvriendelijke groepsruimten zijn ingericht met leeftijdsadequate spelmaterialen en zijn voor de kinderen toegankelijk. De kindgerichte toiletruimte is aangrenzend aan de groepsruimte waardoor er altijd toezicht is. Toegang tot de slaapkamers is er vanuit de groep en vanuit het halletje.

Voor de kinderen van de dagopvang is een aparte schaduwrijke buitenruimte ingericht met o.a. een zandbak. Van binnen uit is er toezicht op deze speelruimte. Indien de weersomstandigheden het toelaten gaat men elke dag met de kinderen naar buiten. Regelmatig wordt er een gezamenlijke wandeling gemaakt. Aangrenzend aan beide dagopvanggroepen bevindt zich de grof motorische ruimte. Ook hier kunnen de kinderen naar hartelust spelen. Net als buiten maken kinderen uit beide vaste stamgroepen hier (samen) gebruik van. Bij alle andere activiteiten blijven de kinderen in hun stamgroep. Tevens bieden wij een peuterarrangement aan in een van de BSO-ruimtes. Bijzonder in deze is de instroomgroep in samenwerking met de basisschool.
De buitenschoolse opvang kent 2 groepen. Daarnaast zijn er diverse nissen waar speelhoekjes gecreëerd zijn. Buiten het kindercentrum maken de kinderen gebruik van het schoolplein en het grasveldje. Daar de Brede School vlak bij het bos ligt vinden hier, met name in de vakanties, regelmatig activiteiten plaats. Tevens wordt de sporthal gebruikt voor activiteiten.

Herkenbosch - Kindercentrum

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.