Posterholt - Kindercentrum 't Vlaegelke

Posterholt - Kindercentrum 't Vlaegelke

Dagopvang de Boefjes en de Bengelkes, Peuterarrangement de Belhamels (LRKP: 122845547)
Buitenschoolse opvang de Batjes en de Batraven (LRKP: 221472599)


Telefoon: 0475 - 40 42 59
Adres: Vurensteeg 2, 6061 EJ Posterholt


Slechts drie jaar na de opening van kindercentrum 't Muuske werd in Posterholt kindercentrum 't Vlaegelke gerealiseerd. Een kindercentrum met 2 dagopvanggroepen, de Boefjes en de Bengelkes, 1 peuterarrangementgroep, de Belhamels en 2 buitenschoolse opvang groepen, de Batjes en de Batraven.

Landelijk gelegen, doch door de langgerekte opbouw van het dorp ook, centraal gelegen. Een kindercentrum met een unieke buitenlokatie. Onze natuurspeelplaats. Een grote weide, direct aansluitend aan de groepen met glijbanen, zandbak, klim-, en klautermateriaal, een tipi van twijgen, een touw om aan te slingeren, bomen om in te klimmen, de zandberg en voldoende plek om te rennen, fietsen en spellen te spelen. En voor de variatie wordt er met z'n allen een wandeling gemaakt. Door het gebruik van een rambler (moderne bolderwagen) kunnen kinderen van alle leeftijden mee. Bijvoorbeeld naar de schaapjes, een speeltuintje in het dorp of naar de naastgelegen boerderij. Onze kinderen genieten elke ochtend buiten, weer of geen weer, van de natuur op de boerderij van Vurenhof, onze buren. Overall en laarsjes aan... en ervaren, ontdekken en beleven bij de koeien en in het groen: groene kinderopvang! NatuurTalent! 

Binnen wordt er vanzelfsprekend ook veel gespeeld. In de dagopvang wordt middels dagritmekaarten kinderen bekend gemaakt met het ritme van de dag. Zo zien ze wat er op de dag zelf op het programma staat. Daarnaast ondersteunen de pedagogisch medewerkers de communicatie door het gebruik van gebarentaal. Ervaring heeft geleerd dat kinderen deze gebaren heel snel oppikken en zelf ook gaan gebruiken. Naast de themagerichte activiteiten en het vrij spelen worden yogalessen gegeven.

De dagopvanggroep grenst aan één van beide slaapkamers. In de andere dagopvanggroep beiden wij in de ochtenduren het peuterarrangement aan. Deze groep heeft een speelpodium waar kinderen zich even terug kunnen trekken. Beide groepen zijn ingedeeld met overzichtelijke speelhoekjes zoals de poppenhoek, de autohoek etc.. Baby's kunnen in de hoge boxen rustig spelen met hun eigen leeftijdsadequaat speelgoed. Bij het voorlezen zitten ze op schoot of in een wippertje erbij.

Zodra kinderen naar school gaan, kunnen ze hun vrije tijd doorbrengen bij de buitenschoolse opvang, te weten voor school, na school en in vakanties. Er zijn 2 groepen. De Batjes is voor de jongste schoolgaande kinderen. De Batraven is voor de oudste kinderen, deze ruimte is op de bovenverdieping. In elke groep is leeftijdsadequaat speelgoed aanwezig. En er zijn aparte hoekjes waar kinderen zowel samen als individueel zich kunnen terug trekken en diverse activiteiten kunnen doen. Naast het dagelijkse vrije spel worden de kinderen workshops en activiteiten aangeboden waar ze zich voor kunnen opgeven, zoals bijvoorbeeld theaterbezoek. Bovendien gaat de BSO al jaren op kamp met de kinderen die zin hebben om mee te gaan; het animo is altijd erg groot!
Naast vrije tijd vindt er ook huiswerkbegeleiding plaats: persoonlijke begeleiding in overleg met ouder, kind en leerkracht.

Ouders worden regelmatig gevraagd deel te nemen aan activiteiten of het helpen bij het voorbereiden van activiteiten in een bepaald thema.

Posterholt - Kindercentrum

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.