Melick - Kindercentrum 't Knienke en BSO de Rabbits

Melick - Kindercentrum 't Knienke en BSO de Rabbits

Kindercentrum 't Knienke

Dagopvang de Snuutjes en de Stampertjes (LRKP: 135123161)


Telefoon: 0475 - 52 05 95
Adres: Markt 64a en 66, 6074 BB Melick


Kindercentrum 't Knienke is in 2001 geopend en ligt in de kern van Melick, nabij winkels, speelveldjes, dieren en is volledig ingericht voor uitsluitend de dagopvang: kinderen van 0 t/m 4 jaar oud.

Binnen het kinderdagverblijf zijn er 2 stamgroepen waar voor de kinderen de dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is er nog een derde, volledig ingerichte groepsruimte. Deze ruimte wordt  gebruikt voor themagerichte activiteiten, om met een kleiner groepje kinderen bijvoorbeeld te knutselen, gymnastieken, fietsen etc.. Aan twee zijden van het gebouw is er gelegenheid om buiten te spelen. Op een speelplaats is naast bouw-, klim-, en klautermateriaal voor de oudste kinderen, ook een apart babyhoekje ingericht, waar de jongste kinderen veilig kunnen ontdekken en bewegen. Er zijn 3 slaapkamers ter beschikking, zodat alle kinderen rustig kunnen slapen.

Sinds 2010 is er in het kindercentrum een snoezelruimte ingericht. Snoezelen is een verzamelwoord voor snuffelen en doezelen. Doel van het snoezelen is af te stemmen op de behoefte van het kind. Een stukje ontspanning en/of een stukje uitdaging. Daarnaast is het waardevol voor de relatie tussen kind en pedagogisch medewerker.

Samen met ouders en twee pedagogisch medewerkers bestaat er een praatgroepje speciaal voor ouders van prematuur kinderen. Deze groep komt twee keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen, met betrekking tot de opvang van hun kind(eren). Dit geeft het team de gelegenheid zich verder te ontwikkelen, kennis op te doen in de opvang van prematuur kinderen en het aanbod steeds beter af te stemmen op de vraag van ouders. Speciaal hiervoor is er een samenwerkingsverband opgezet met dokter Potgieter van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Eén ochtend in de week is er een vrijwilligster in de groep, die voor de kinderen gymlesjes verzorgd. Daarnaast wordt er yogales gegeven aan peuters. En één keer per drie weken krijgt het kindercentrum bezoek van een bewoner van Daelzicht uit Heel, met het syndroom van Down. Hij bezoekt de groep samen met een begeleider, en is gedurende een ochtend aanwezig.

Tot slot is, in samenwerking met basisschool de Achtbaan te Melick en mede vormgegeven vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van de Gemeente Roerdalen, het Taalplan ontwikkeld. Dit Taalplan stelt zich ten doel het vroegtijdig opsporen en begeleiden van kinderen die een vertraging of een stoornis in de spraak-en/of taalontwikkeling hebben.


Buitenschoolse opvang de Rabbits en peuterarrangement de Snuffies

Buitenschoolse opvang de Rabbits (LRKP: 106716608)
Peuterarrangement de Snuffies (LRKP: 279706467)


Telefoon: 0475 - 52 01 02
Adres: John F. Kennedysingel 25, 6074 AG Melick


Basisschool de Achtbaan te Melick werd in 2008 geopend met in hetzelfde gebouw o.a. de buitenschoolse opvang de Rabbits en de peuterspeelzaal. Door de harmonisatie zijn de peuters in 2013 naar kindercentrum 't Knienke gegaan. Met ingang van 2018 zijn de peuters van peuterarrangement de Snuffies weer bij de basisschool. 
In samenwerking met basisschool de Achtbaan en mede vormgegeven vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van de Gemeente Roerdalen, is het Taalplan ontwikkeld. Dit Taalplan stelt zich ten doel het vroegtijdig opsporen en begeleiden van kinderen die een vertraging of een stoornis in de spraak-en/of taalontwikkeling hebben.

De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben 3 groepen ter beschikking. De kinderen van het peuterarrangement gebruiken de ruimte waar ook de jongste BSO-kinderen gebruik van maken, alsmede de grof-motorische ruimte en de buitenruimte. 
Elke groep heeft zijn eigen kindvriendelijk ingerichte groepsruimte. Diverse leeftijdsadequate spelmaterialen zijn voor de kinderen zelf toegankelijk. Ze zijn zo ingericht dat ze aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling van de kinderen, net als de aangeboden spelmaterialen. Dit alles sluit aan op de verschillende leeftijden en interesses van kinderen, het geeft de mogelijkheden tot zowel individueel als groepsspel en er is voldoende evenwicht tussen makkelijk en moeilijk, tussen binnen en buiten en tussen rustig en druk spelen. Buiten de basis inrichting is de eigenheid van de pedagogisch medewerkers terug te vinden in de inrichting. Naast vrij spel worden er regelmatig workshops aangeboden zoals kleien, naald en draad en diverse sporten. Bovendien gaat de BSO ieder jaar op kamp met de kinderen die zin hebben om mee te gaan; het animo is altijd erg groot!

De omheinde buitenruimte sluit direct aan op de groepsruimte. De kinderen hebben voldoende gelegenheid om te fietsen, rennen, basketballen, voetballen of andere groepsspellen. De oudere kinderen hebben de gelegenheid, op het naastliggende veld te gaan voetballen. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van het tegenoverliggende park met speeltoestellen. En naar onze eigen Rebbitshaof! Dit onder begeleiding van pedagogische medewerkers.

Melick - Kindercentrum

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.